Skip to main content

Dysfagi i teori og praksis

På vores kurser om dysfagi i teori og praksis adresseres blandt andet følgende emner:

Antallet af ældre over 65 år er steget med 260.000 personer de sidste 10 år. Antallet af plejeboliger er faldet. I alt 41.000 danskere over 65 år bor i dag på plejehjem. Cirka halvdelen af disse borgere har en eller flere kroniske sygdomme. To tredjedele har en demenssygdom. Cirka 80 % af de beboerne på plejehjem lider af mundtørhed. Cirka 42 % oplever uplanlagt vægttab, 60 % er i risiko for at blive underernæret. Underernæring koster samfundet 6 milliarder årligt.

Det betyder, at plejehjemsbeboere i dag er langt mere svækkede end før.

På kurset udfordres I på, om I har fokus på disse problemstillinger, når I tilrettelægger borgernes forplejning. Afspejler kosten, at det faktisk er helt op mod 60-87 % af plejehjemsbeboerne, der har vanskeligt ved at spise normalkost? Er det en almen opfattelse hos jer, at det er synd for borgerne hvis de skal have gratin eller blød kost?

Igennem de sidste fem år har Majken undervist en lang række køkkener og plejecentre i, hvorfor vi overhovedet skal have fokus på de småtspisende plejehjemsbeboere, der har udfordringer med at spise, tygge og synke den mad, der serveres.

Det er i samspillet imellem flere faggrupper at succesen med at implementere værdige måltider til alle borgere, sker. Derfor har vi god erfaring med at samle både køkken- og plejepersonale til en workshop, hvor vi i fællesskab sætter fokus på, hvordan man i samarbejde kan integrere det værdige måltid, der inkluderer flest mulige borgere i de fælles spisesituationer.

Spørgsmål? Skriv til Majken
Variationer af dette kursus
  • Dysfagi i teori og praksis
  • Dysfagi i teori og praksis – tilpasset jeres behov
  • Dysfagi i teori og praksis – med smagsprøver
Prisliste