Skip to main content

Hvem lider af dysfagi?

Dysfagi – problemer med at tygge eller synke – er en katastrofalt underbelyst tilstand, der forekommer hos både børn og voksne med en bred vifte af diagnoser. Herudover er der en stor del af den ældre befolkning, der lider af såkaldt sarkopenisk dysfagi – tygge- og synkebesvær på grund af aldersbetinget muskelnedsættelse. Vi plejer at sige, at hvis vi lever længe nok, kommer vi alle til at opleve en grad af dysfagi – ligesom vi kan løbe kortere og måske skal en tur på toilettet i løbet af natten.

Sundhedsstyrelsen anslår, at dysfagi er en del af sygdomsbilledet ved følgende sygdomme og tilstande:

 • Apopleksi (25 – 81 %)
 • Andre erhvervede hjerneskader (25 – 78 %)
 • Cerebral parese (6 %)
 • Parkinson (15 – 87 %)
 • Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) (86 %)
 • Demens (19 – 57 %)
 • Multipel sklerose (24 – 34 %)
 • Neuromuskulære sygdomme (18 – 86 %)
 • Erhvervede cervikale rygmarvsskader (30 – 40 %)
 • Hoved-halskræft (9 – 67 % før strålebehandling/kemoterapi, 23 – 100 % efter strålebehandling/kemoterapi, og op til 65 % efter kirurgi)
 • Sarkopenisk dysfagi – blandt de ældre borgere. Tallene er lidt uklare – et studie fra 2011 finder at op til 40 % af 65+ og mere end 60 % af ældre på institution lider af dysfagi*

Listen viser med al tydelighed, at dysfagi er en lidelse, der ofte følges med sygdomme og tilstande, der i forvejen er en enorm belastning for patienten/borgeren og vedkommendes pårørende. Dysfagi Centret bringer viden og handling sammen for at udvikle løsninger til alle, der er ramt af dysfagi. Vi udvikler selv tyggevenlige fødevarer af høj kvalitet, der kan højne livskvalitet og sundhed blandt dysfagiramte. Dysfagi Centret samarbejder blandt andet med Københavns Universitet, hvor vi tester smag, præsentation og konsistens i et stort panel af testpersoner. Når projektet er færdigt i første halvdel af 2021, vil vi kunne bidrage til at udvikle fødevarer til personer med dysfagi baseret på nogle helt nye indsigter. Følg med her på hjemmesiden eller på vores Facebook eller Instagram, hvis du vil høre mere om projektet, som det skrider frem.

*Tal fra Annette Kjærsgaard (2020): Ansigt, mund og svælg, 2. udgave, København: Munksgaard